Nettsider for IT 1

Du har nå kommet til våre nettsider for faget Informasjonsteknologi 1. Her finner du blant annet en presentasjon av vårt læreverk og våre forfattere, en oversikt over våre titler og informasjon om hvordan du kan kontakte oss. Du finner også oppgave- og øvingsfiler til flere av vår titler.

“Faglærers sider IT 1” er forbeholdt faglærerne og krever abonnement. Her finnes det oppgaver og annet stoff som faglærer enkelt kan gjøre tilgjengelig for elevene. Klikk på “Faglærers sider IT 1” øverst til høyre for å skaffe deg tilgang.


Webutvikling – klar for nedlasting

De fem første kapitlene av boka «Webutvikling» er klar for nedlasting. Boka er for IT 1 og gir en innføring i ulike aspekter ved å lage nettsider. Sammen med «IT 1, basisbok» dekkes alle mål i læreplanen.

Den delen av boka som nå foreligger, kan fritt lastes ned og kopieres i skoleåret 2016/2017. Øvrige kapitler i boka blir er under utarbeidelse og blir lagt ut for fri nedtasting etter hvert som de foreligger. Vi vil sørge for at nytt stoff blir levert i god tid før det er aktuelt å presentere det for elevene.

Klikk her for å laste ned de fem første kapitlene av boka.

Ny basisbok til IT 1

«IT 1, basisbok» har kommet i ny utgave. Dette er den 3. utgaven av den klare markedslederen for IT 1-faget. Boka er generelt sett oppdatert. I tillegg har det kommet inn nye tema som SEO, universell utforming, microdata og utviklingstrender (croudsourcing, digital økonomi, big data og Internet of things). Dette er en solid og god fagbok tilpasset elevenes forutsetninger og hverdag. Som lærer kan du laste ned et vurderingseksemplar av boka fra våre nettsider: http://it-1.no/?CatID=1209. Klikk på "Se på boka (PDF)" til høyre for omslaget.