Om læreverket

Læreverket til Informasjonsteknologi 1 består av IT 1, basisbok (3. utgave i 2016), som inneholder teoristoffet og boka «Webutvikling». Alternativt til sistnevnte bok er våre programvarebøker til Adobe i serien «Snarveien til…». I tillegg finnes «Faglærers sider» der faglærer kan finne tilleggsstoff, oppgaver, faglige tips og andre fagressurser og gjøre materialet tilgjengelig for elevene, for eksempel på skolens læringsplattform.

I utviklingen av læreverket er det lagt vekt på å utarbeide et læremiddel som fremmer elevaktivitet og skaper engasjement for faget. Det gjelder både når elevene skal lære teoristoffet og under opplæring i programvare. Framstillingsformen er enkel og kortfattet, og stoffet er lett tilgjengelig for eleven. Det finnes rikelig med oppgaver.

Det står fem forfattere bak læreverket. Til sammen har de en erfaring fra den videregående skolen og en bredde i kompetanse som garanterer for et godt faglig og pedagogisk læreverk.

Om boka «Webutvikling»
Boka gir en innføring i ulike aspekter ved å lage nettsider. Gjennom hele boka vil du finne både teori og praktiske eksempler du kan forsøke på selv. Boka inneholder også hurtigreferanser som kan benyttes som et oppslagsverk når du skal i gang med egne prosjekter.
Den første delen av boka tar for seg statiske nettsider. Her vil du lære å strukturere innhold og å formgi nettsidene. Delen vil også ta for seg tilpasning til ulike medier (slik som mobile enheter) og såkalt responsiv webdesign. Til slutt i denne delen tas en gjennomgang av viktige ting å tenke på rundt publisering, slik som søkemotoroptimalisering, maskinlesbarhet, universell utforming og analyse av besøk.
Den andre delen omhandler kobling av nettsider mot databaser (MySQL), og vi lærer her å lage dynamiske nettsider. Vi ser på hvordan data kan presenteres i nettsidene og hvordan data kan manipuleres gjennom ulike grensesnitt. Boka inneholder også en introduksjon til modelleringsverktøyet MySQL Workbench.
Siste del av boka tar for seg grunnleggende bildebehandling med fokus på å produsere bildemateriale for bruk på nett. Dette innebærer bl.a. beskjæring og enkel retusjering, samt konvertering mellom filformater og filstørrelser.
Boka «Webutvikling» er basert på gratis programvare og erstatter programvarebøkene til Adobe som vi tidligere har utgitt. Første del av denne boka vil være tilgjengelig for fri nedlasting fra våre nettsider den 15. august og siste del ved juletider. Det betyr at man kan kjøre vårt nye opplegg basert på denne boka fra høsten 2016. Ferdig bok er planlagt i februar/mars 2017.

Om programvarebøkene til Adobe
Det er utviklet opplæringsbøker for Dreamweaver og MySQL, Photoshop og Flash. Alle har tittelen «Snarveien til…». I alle bøker finner man «rett på sak»-forklaringer og praktiske øvelser som skal utføres på PC. Framgangsmåtene er beskrevet detaljert slik at elevene ikke skal «gå seg vill». Det er utarbeidet en rekke oppgaver som elevene kan løse for å teste sine ferdigheter.