Forfatterne

Hans Olav Bøe
Hans Olav Bøe er utdannet ingeniør på Oslo Ingeniørhøgskole, linje for telematikk, med hovedvekt på svakstrøm og tele. Han arbeider i dag som driftsansvarlig for nettverkene ved Informatikkavdelingen ved Høgskolen i Østfold. Bøe har skrevet lærebøker i over 15 år med hovedområder teknologi, operativsystemer og Internett.

Hornnes, Eva Merete
Eva Merete Hornnes er master i IKT fra 2001. I tillegg har hun norsk i fagkretsen. Hornnes jobber i dag ved Kvadraturen skolesenter der hun underviser i IT 1 og IT 2. Hun har erfaring fra IT-bransjen gjennom ansettelse i ulike selskap og har også drevet et eget konsulentfirma med arbeidsoppgaver knyttet til programmering og undervisning.
E-post: evho1@vaf.no

Mykland, Hilde R. Olsen
Hilde R. Olsen Mykland har fagene fransk, norsk og IKT. Hun har en master i norsk. Hun jobber i dag ved Kvadraturen skolesenter der hun underviser i IT 1 og norsk. Hun har også undervist i IT 2. Mykland har tidligere arbeidet 12 år i ulike datafirma med support, konsulentoppdrag og undervisning.
E-post: hiol1@vaf.no

Nordengen, Jostein
Jostein Nordengen er overingeniør og lærer ved Universitetet i Agder og underviser i 3D-modellering, animasjon og programmering. Han er også involvert i flere prosjekter innen e-læring og interaktive læremidler. Nordengen holder kurs i en rekke emner innenfor grafisk databehandling, blant annet DAK, visualisering og bildebehandling.

Tom Heine Nätt
Tom Heine Nätt er utdannet master i informatikk ved Høgskolen i Østfold med spesialisering innen intelligente systemer. Han arbeider i dag som høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold og underviser i hovedsak ulike typer av programmerings-, web- og databasefag. Den siste tiden har Nätt også arbeidet med kurs, privatundervisning og ulike utviklingsprosjekter.